Heartcore Quest er en proces for ledere og organisationer der har mod på forandring

Fortællinger som vejviser til bæredygtig indre og ydre transformation

World Changing Stories

Vil du og din virksomhed udfolde jeres fulde potentiale, agere mere bæredygtigt og forandre verden?

Heartcore Quest er en samlet betegnelse for den måde, jeg arbejder med ledere og virksomheder.

Jeg har samlet de bedste værktøjer og metoder til strategi, kreativitet, meningsskabelse og ledelse på forandringsrejser.

 

Jeg forener fortællingernes verden med bevidst lederskab, neurolingvistik, emotionel segmentering, naturspiritualitet og de nyeste ledelsesteorier .

Der er et tæt link mellem virksomheden og lederen. I har blandet blod på en rejse, der med garanti har budt på bjergtoppe og dybe dale. Det er universelt, og derfor arbejder jeg med strukturer fra myter og andre store fortællinger, der har inspireret mennesker til alle tider.

Når fremtiden kalder er der ikke en drejebog. Man skal finde sin egen vej. I Heartcore Quest er der tre faser: Kend historien, Skab historien og Lev historien. Her arbejder vi med den dybe forståelse af virksomheden og lederskabet og bruger fortællinger som værktøj til at skabe en bæredygtig fremtid.

Jeg har en dybere forståelse af sammenhænge end de fleste, og derfor er det naturligt for mig at lede andre igennem processer, hvor jeg har en særlig sans for behov, timing og mål.

Det er alt for sjældent, at virksomhederne formår at kommunikere deres skabelsesberetning – fra ingenting til succes – på en måde, der går ud over den klassiske, kedeligt beskrivende og selvforherligende solstrålehistorie.

Mange ledere og virksomheder vælger at undlade kapitlerne med de udfordringer, virksomheden stod overfor, inden succesen. Det er ærgerligt, for det er her, vi som mennesker kan relatere på et dybere plan.

Med Heartcore Quest har jeg lavet en proces, hvor vi finder og formidler fortællinger, som inspirerer både interne og eksterne interessenter.

Det gør den fordi, jeg med min metode trækker på grundelementer fra mytologi og naturspiritualitet, som går på tværs af alle kulturer.

Når ledere og virksomheder deler mere af sig selv, giver det andre en autentisk oplevelse af, hvem de er.

Vi bliver inspireret, engageret og motiveret!

 

Heartcore Quest er også fortællinger om

 • Hvordan verden (virksomheden) blev til
 • Helte (grundlæggere/direktører) – udfordringer og rejsen fra ingenting til succes
 • Forhindringer og prøvelser inden en eller flere erkendelser og succes opstod
 • Mentorer og hjælpere, som guider helten til rejsen og erkendelsen
 • Modstandere (konkurrenter, investorer m.m.) som typisk skal besejres, og som lod hånt om visionen
 • Overgang fra ung og afhængig (fattig nystartet iværksætter) til voksen og uafhængig (velhavende og respekteret koncernejer)
 • Fællesskabet – og hvad der skal til for at være indenfor og udenfor (virksomhedskultur)
 • Hvad formålet med eksistensen er (mission og vision)
 • Menneskelig adfærd – God og dårlig (ledelsesprincipper og normer i virksomheden)
 • Hvorfor vi er her (why)

Historier kan skabe handling og forandring

Derfor arbejder jeg med fortællinger som metode i Heartcore Quest.

Eksempelvis kan en ‘story circle’ åbne op for ufiltrerede svar på spørgsmål som “beskriv en succes” eller “hvordan håndterer I fejl?”. Et mønster kan tegne sig, og du vil blive klogere på din organisations styrker og svagheder.

Når vi arbejder med vision kan scenario writing være med til at åbne op for fremtidsscenarierne, give plads til skrækscenarierne og brede drømmens vinger ud.

 

  Historier skaber sammenhæng

  Historier kan skabe mening og få hændelser til at virke mere sammenhængende, end de gjorde, da man stod i situationen.

  Det er den præmis, jeg arbejder ud fra, når jeg hjælper jer gennem Heartcore Quest. Når vi finder de ressourcer, kompetencer, overbevisninger, værdier mm. der tidligere har bragt jer fremad, kan de bevidstgøres og aktiveres.

  På samme måde kan uhensigtsmæssige overbevisninger forløses, så de ikke står i vejen for udviklingen.