A New Beginning:

Skab regenerativ forandring og bedre balance i dit arbejdsliv

A New Beginning:

Skab regenerativ forandring og bedre balance i dit arbejdsliv 

Søger du forandring og balance i dit arbejdsliv?

Hvis du vil skabe en regenerativ forandring, så du får et arbejdsliv med mere mening, personlig vækst, flow og balance, så er ‘A New Beginning’ et kursus for dig.

Det er et unikt kursus, hvor du kommer nærmere din sande natur gennem en visionær kombination af den nyeste ledelsesteori og den ældste visdom.
Vi kombinerer regenerativ ledelse og Teori U med et dybdegående indre arbejde, indianske praksisser, visdom og værktøjer til at berolige stressede nervesystemer – alt sammen i tæt kontakt med naturen.

Dette kursus er for dig, der er progressiv, modig, nysgerrig og åben for nye veje til den forandring, du længes efter i dit arbejdsliv.

Mod til forandring

Alt begynder med os selv. Har vi en tydelig følelse af formål i vores arbejdsliv? Kan vi finde indre ro og nærvær i hverdagen? Bidrager vi med en positiv indflydelse på vores kolleger og endnu vigtigere, på dem vi holder af? Har vi energi til at træffe bevidste beslutninger? Tør vi stå ved de mennesker, vi er? Har vi modet til at skabe den forandring, der skal til?
Har du?

Regenerativ = at revitalisere, heale, forbedre og skabe bedre betingelser for liv og vitalitet

Status:

– hvert år registreres 3,8 mio sygefraværsdage i Danmark
– antallet af stresssygemeldinger stiger
– antallet af recepter på psykofarmaka stiger
– fire ud af fem danske medarbejdere føler sig uengagerede på arbejde
– 60-70% af arbejdsstyrken ønsker et job med større balance og højere trivsel
– 1 mio danskere skiftede job i 2021, hvilket svarer til 1/3 del af arbejdsstyrken

 

Der er brug for forandring!

Forandringen
begynder med dig

Kurset er for dig, der ønsker forandring i dit arbejdsliv, og som er klar til at arbejde indefra og ud. Måske kan du genkende dig selv?

 • Du er ansat leder og har ansvaret for en organisation eller et team, hvor du skal skabe de optimale rammer for dine medarbejderes arbejdsliv og dit eget.
 • Du er selvstændig og brænder for at gøre en forskel, men vil gerne undgå at brænde ud.
 • Du er ejerleder og oplever, at driften står i vejen for fremdriften.
 • Du har en nøgleposition som koordinator, teamleder eller projektleder og vil gerne have nye værktøjer til at skabe forandring.
 • Du er i en specialistfunktion med ansvar for organisatoriske udviklingsprocesser.
 • Du arbejder med bæredygtighed og er opmærksom på, at indre bæredygtighed er en forudsætning for at kunne udfylde din rolle fuldt ud
 • Du er optaget af regenerativ ledelse og ønsker at arbejde dybere med dit indre lederskab.
 • Du har længe mærket kaldet til at gøre noget andet, og nu skal det være!

Hvis du vil skabe en regenerativ forandring, så du får et arbejdsliv med mere mening, personlig vækst, flow og balance, så er ‘A New Beginning’ et kursus for dig.

Du får hjælp til at finde tilbage til, hvad der skaber dyb mening for dig, dine grundværdier og du får taget de første vigtige skridt til at skabe den forandring, du længes mod.

Du behøver ikke have forhåndskendskab til regenerativ ledelse eller andre af de tilgange, vi arbejder med.

Kend først dig selv som menneske

På kurset arbejder vi med to essentielle spørgsmål som ramme: Hvem er du egentlig? Og hvorfor er du her? Det gør vi fordi, de beslutninger, som du træffer i dit arbejdsliv, udspringer af dig. Derfor er det essentielt at kende sig selv som menneske og sin kerne, så man kan lede sig selv med det, man indenfor det regenerativt kalder ‘deep stewardship’. 

Dit arbejdsrelaterede udviklingsspørgsmål

På kurset arbejder du med det udviklingstema eller -spørgsmål, som udfordrer eller optager dig allermest i dit arbejdsliv.

Det kan være noget, du ønsker, skal forandre sig – men med udgangspunkt i din indre forandring. Spørgsmålene kan være meget forskellige, men her kommer nogle eksempler på temaer, vi ofte møder i vores arbejde med ledere og selvstændige:

 • Hvordan passer jeg bedre på min energi, så jeg kan brænde uden at brænde ud? 
 • Hvordan kommer jeg til at arbejde i overensstemmelse med mit ledelsesgrundlag og mine personlige værdier?
 • Jeg drømmer om at gøre en positiv forskel i verden, men min hverdag er mere brandslukning, tilpasning, hamsterhjul.
 • Hvordan får jeg skabt mig et personligt ledelsesrum, hvor jeg kan realisere mine drømme?
 • Hvordan får jeg skabt et meningsfuldt arbejdsliv for mig selv og mine medarbejdere?
 • Jeg vil leve og lede med autenticitet, mod, mening og livsglæde. Hvordan?

Forud for kurset har du mulighed for en personlig sparringssamtale, som er med til at skabe klarhed og fokus i dit spørgsmål eller tema, så du får mest muligt ud af dit forløb.

Regenerativ ledelse, Teori U og andre inspirerende tilgange

Vi giver dig en forståelsesramme og praktiske værktøjer, der har potentialet til at gøre en konkret forskel for dig selv og dine omgivelser. Vi tager udgangspunkt i principperne om det regenerative lederskab og Teori U, værktøjer som FlowGame og med inspiration fra oprindelige naturspirituelle traditioner.

Naturen som forandringsstøtte

At være i transformation er ikke altid nemt. Ofte er der ikke en klar retning for, hvordan man skal komme hen til den fremtid, som man måske kan fornemme konturerne af.

Måske har du før mærket “kaldet”, men undladt at handle på det? Det er helt normalt.

A New Beginning får du støtte til at “træde over tærsklen”, så den forandring du ønsker ikke bare blive en fjern forestilling langt ude i horisonten, men en virkelighed, som du skaber indefra.

Vi finder inspiration i naturens evige evne til transformation, og du vil blive inspireret til, hvordan du kan integrere årstidernes energier i din hverdag. På kurset får du mulighed for at få en stærk kontakt til din sande natur, og du vil nyde godt af de andre deltageres perspektiver, ligesom din individuelle proces bidrager til andres.

Vi veksler mellem at være i et kursuslokale og opholde os i elementerne, hvor du bliver regenereret med bl.a. søbad, skovvandring og sauna.

Regenerativ ledelse, Teori U og andre inspirerende tilgange

Vi giver dig en forståelsesramme og praktiske værktøjer, der har potentialet til at gøre en konkret forskel for dig selv og dine omgivelser. Vi tager udgangspunkt i principperne om det regenerative lederskab og Teori U, værktøjer som FlowGame og med inspiration fra oprindelige naturspirituelle traditioner.

Naturen som forandringsstøtte

At være i transformation er ikke altid nemt. Ofte er der ikke en klar retning for, hvordan man skal komme hen til den fremtid, som man måske kan fornemme konturerne af.

Måske har du før mærket “kaldet”, men undladt at handle på det? Det er helt normalt.

A New Beginning får du støtte til at “træde over tærsklen”, så den forandring du ønsker ikke bare blive en fjern forestilling langt ude i horisonten, men en virkelighed, som du skaber indefra.

Vi finder inspiration i naturens evige evne til transformation, og du vil blive inspireret til, hvordan du kan integrere årstidernes energier i din hverdag. På kurset får du mulighed for at få en stærk kontakt til din sande natur, og du vil nyde godt af de andre deltageres perspektiver, ligesom din individuelle proces bidrager til andres.

Vi veksler mellem at være i et kursuslokale og opholde os i elementerne, hvor du bliver regenereret med bl.a. søbad, skovvandring og sauna.

”The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe; To match your nature with Nature.”

Joseph Campbell

Dit udbytte

Det kan være svært og ensomt at gå mod strømmen og sætte spørgsmålstegn ved det arbejdsliv, der er normen. Ved at få kontakt din egen sande natur, vil du have lettere ved at følge dit hjerte i stedet for at løbe i hamsterhjulet – og i værste fald køre ud over kanten.

Du bliver præsenteret for teorier, metoder og værktøjer til at arbejde med at skabe dig et arbejdsliv, hvor du er i flow og balance – og du arbejder konkret med det på kurset.

Med to dages kursus og en opfølgningsdag, får du de bedste forudsætninger for at skabe forandring i dit arbejdsliv ud fra det spørgsmål, som du vælger at arbejde med på kurset.

Du får

 • Støtte til din forandringsproces i dit arbejdsliv
 • Redskaber til at lede dig selv regenerativt med inspiration fra naturen
 • Større selvindsigt og kontakt til dit indre kompas og dine livsværdier
 • Redskaber til at afstresse og restituere krop og sind

Det er ikke vores målsætning, at du skal foretage drastiske ændringer i dit arbejdsliv som et resultat af din deltagelse på kurset. Vi ved, at græsset er grønnest, hvor vi vander det. Derfor er vores succeskriterie, at der sker en forandring inde i dig, som styrker dig i at tage mere bevidste beslutninger, der fører til de regenerative forandringer, som vil gavne dit arbejdsliv bedst muligt.

Dit udbytte

Det kan være svært og ensomt at gå mod strømmen og sætte spørgsmålstegn ved det arbejdsliv, der er normen. Ved at få kontakt din egen sande natur, vil du have lettere ved at følge dit hjerte i stedet for at løbe i hamsterhjulet – og i værste fald køre ud over kanten.

Du bliver præsenteret for teorier, metoder og værktøjer til at arbejde med at skabe dig et arbejdsliv, hvor du er i flow og balance – og du arbejder konkret med det på kurset.

Med to dages kursus og en opfølgningsdag, får du de bedste forudsætninger for at skabe forandring i dit arbejdsliv ud fra det spørgsmål, som du vælger at arbejde med på kurset.

Du får

 • Støtte til din forandringsproces i dit arbejdsliv
 • Redskaber til at lede dig selv regenerativt med inspiration fra naturen
 • Større selvindsigt og kontakt til dit indre kompas og dine livsværdier
 • Redskaber til at afstresse og restituere krop og sind

Det er ikke vores målsætning, at du skal foretage drastiske ændringer i dit arbejdsliv som et resultat af din deltagelse på kurset. Vi ved, at græsset er grønnest, hvor vi vander det. Derfor er vores succeskriterie, at der sker en forandring inde i dig, som styrker dig i at tage mere bevidste beslutninger, der fører til de regenerative forandringer, som vil gavne dit arbejdsliv bedst muligt.

Arbejdspladsens udbytte

Jo mere autentisk, du agerer i dit arbejdsliv, jo større effekt vil du have på andre. Du er med til at sætte en højere standard for, hvordan man kan være i arbejdslivet med mere mening, trivsel og glæde. Fordelene ved det er mange. Det:

– har en positiv påvirkning på din generelle livskvalitet, motivation og engagement

– skaber øget produktivitet (helt op til 20%)

– øger fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til teamet og arbejdspladsen

– højner samarbejdet og kreativiteten i teamet

– øger overskuddet (både det mentale og bundlinjen)

Få adgang til din empati, holistiske tænkning og kreativitet

80% føler, at kreativitet er nøglen til problemløsning og god ledelse. Men 75% føler sig for stressede til at kunne være kreative.

Få adgang til din empati, holistiske tænkning og kreativitet

80% føler, at kreativitet er nøglen til problemløsning og god ledelse. Men 75% føler sig for stressede til at kunne være kreative.

Mange er stressede størstedelen af deres dag

I følge en Harvard-undersøgelse er 80 % af ledere stressede i størstedelen af hele deres dag. Det betyder, at de er i høj-beta hjernebølger det meste af deres vågne tid. Det er både usundt for en selv og skadeligt for andre. I den tilstand kan man ikke udvise empati, man har ikke adgang til holistisk tænkning og man har ikke kontakt til kreativitet.

Det er kvaliteter, som verden i den grad har brug for. Vi har brug for vores forestillingsevne og hjertekontakt, når vi skal skabe nye muligheder og en bedre fremtid.

Lær at afbalancere dit nervesystem

At leve og lede regenerativt er også at sørge for indbygget resiliens, så vi som mennesker og organisationer kan klare de chok, vi bliver udsat for.

Derfor præsenterer vi på kurset forskellige metoder til at sænke hjernebølgerne og berolige nervesystemet. Du vil blandt andet få mulighed for at komme på en trommerejse, hvor du automatisk får sænket hjernebølgerne til en dyb meditativ tilstand, hvor dit nervesystem bliver beroliget og du får kontakt med din kreativitet.

På kurset vil du også blive introduceret til værktøjer, som du kan tage med i din hverdag til at bringe dig i kontakt med dig selv, så du står stærkt rodfæstet i dig selv, uanset hvor vildt forandringens vinde blæser.

Undervisningsform

Kurset består af to dage med inspiration, refleksion, nærvær og fordybelse i dit udviklingsspørgsmål + en opfølgningsdag ca. en måned efter. Det giver dig tid til at arbejde med at omsætte de indsigter, du får på kurset, til virkelighed i din hverdag.

Undervisningen foregår i et fortroligt, trygt, inspirerende og refleksivt miljø med fokus på den enkelte deltager og samspillet i gruppen.

Du vil opleve en blanding af inspirerende oplæg, træning og dialog, stilhed og refleksion, og der vil være god tid til at koble fra i naturen.

Du skal være parat til at udforske dig selv og styrke din indsigt i egne værdier og mønstre, hvad de har af betydning for din lederrolle og for din trivsel, nærvær og balance. Det forventes, at du imødekommer de andre deltageres delinger med samme respekt og fortrolighed, som du selv vil modtage.

Kom i flow

En væsentlig del af kurset er bygget op omkring FlowGame. Vi sidder ofte fast i vores udviklingsspørgsmål, fordi vi har svært ved at tænke over dem på nye måder. FlowGame er et kraftfuldt værktøj til at skabe en interaktiv refleksion, dialog og handlemod for grupper, teams og individer.

Dit udviklingsspørgsmål er dit afsæt for flow-spillet, som på en let og legende måde skaber en understøttende, udfordrende og unik mulighed for at undersøge nutiden eller fremtiden på en intuitiv og indsigtsfuld måde. Sammen med de øvrige deltageres spørgsmål bliver der åbnet op for nye perspektiver, sammenhænge og indsigter.

Et ganske særligt element i Flowgame er, at alle deltagere inviteres ind i rollen som visdomsråd og her tilbyder deres intuitive vejledning, historier eller gode spørgsmål, hvilket altid bibringer en kraftfuld støtte til klogere handlinger.

Kalder det på dig?

Du skal overveje at tage med, hvis du mærker, at der skal ske et skift indefra. Du har  lyst og mod på at arbejde med dig selv og dit personlige lederskab. Du har en drøm om at leve et autentisk arbejdsliv i balance og flow – og du har ambitioner om at skabe bæredygtighed og væredygtighed for dig selv og dine medarbejdere/kolleger.

Kalder det på dig?

Du skal overveje at tage med, hvis du mærker, at der skal ske et skift indefra. Du har  lyst og mod på at arbejde med dig selv og dit personlige lederskab. Du har en drøm om at leve et autentisk arbejdsliv i balance og flow – og du har ambitioner om at skabe bæredygtighed og væredygtighed for dig selv og dine medarbejdere/kolleger.

Kurset A New Beginning – er for dig…

Kurset er for dig, der er leder, ejerleder, selvstændig eller har en nøgleposition som koordinator, teamleder eller projektleder.

Fællesnævneren er, at du ønsker forandring i dit arbejdsliv og ved, at vejen begynder i hjertet.

Praktisk information

Kursusdatoer 2024 (de kommende tre hold):

 • Mandag 17. juni kl. 09.00 – tirsdag 18. juni kl. 16 (internat)
 • Opfølgningsdag mandag 19. august kl. 09.00 – 16.00
 • Mandag 26. august kl. 09.00 – tirsdag 27. august kl. 16 (internat)
 • Opfølgningsdag Mandag 30. september kl.  09.00 – 16.00
 • /
 • Mandag 4. november kl. 09.00 – tirsdag 5. november kl. 16 (internat)
 • Opfølgningsdag mandag 9. december 09.00 – 16.00

Pris:
Prisen for kursets samlede tre dage er 8.800 kr. + moms.
Prisen inkluderer ophold, forplejning, overnatning (22. april) samt materialer.

Lokation:
Kurset holdes på Eagleroad Kursuscenter, Krogdalsvej 10, 8660 Skanderborg.

Antal deltagere:
Mindst 4 og maks 10 deltagere.

Vi ønsker at skabe et fortroligt rum med plads til en ærlig dialog om dine tanker og udfordringer, og derfor arbejder vi med små eksklusive hold. Det giver et godt og tæt netværk. 

Overnatning:
Der er mulighed for at sove med tæt kontakt til naturen i mongolsk jurt, indiansk tipi eller medbragt telt. Indendørs er der sovesal, hems mm. Mulighed for individuelle sovepladser kan i nogle tilfælde imødekommes mod merbetaling. 

Forplejning:
Vi serverer vegetarisk kost af sæsonens råvarer og så vidt muligt økologisk. Der er plads til at imødekomme individuelle behov og ønsker. 

Eagleroad Kursuscenter
Eagleroad Kursuscenter er en hyggelig restaureret landejendom beliggende i et smukt naturområde nær Illerup Ådal mellem Ry og Skanderborg.

På Eagleroad kommer du i kontakt med det helt nære og det nærende. Stedet emmer af god energi og bærer præg af inspiration fra den gamle indianske naturtro samt nordisk visdom og kultur. I den store have er der tipier, mongolske jurter og andre naturtelte, bålsteder, sauna, heste og smuk natur.

Sådan tilmelder du dig A New Beginning

Du tilmelder dig ved at skrive til anette@evoke.earth / ellen@brandnewday.dk

Vil du vide mere?
Vi tilbyder en gratis og uforpligtende personlig samtale. Vi kan bruge samtalen til at afklare, om kurset er noget for dig.
Vi kan også drøfte og skærpe dit arbejdsrelaterede udviklingsspørgsmål, så vi sikrer, at det samlede forløb flytter dig i den retning, du ønsker.

Du kan booke en samtale ved at kontakte Ellen ellen@brandnewday.dk +45 6022 1432 eller Anette anette@evoke.earth  +45 2856 6446

På kurset får du de bedste betingelser for at lykkes med din forandring

 • en tydeligere følelse af formål i dit arbejdsliv
 • redskaber til at finde indre ro og nærvær i hverdagen
 • bevidsthed om din rolle i relationer
 • energien til at træffe bevidste beslutninger
 • kontakt med modet til at stå ved den du er
 • fokus på hvad der skal til for at nå dit mål
 • handlekraft til at tage de første skridt
 • et fællesskab og opfølgning på din udvikling

Det siger tidligere deltagere

“På kurset var der en fantastisk atmosfære fra første sekund. Deltagerne var alle kommet for at give sig helt hen til kurset, og dermed fik vi alle fuldt udbytte.
Flere af os gik gennem store transformationer kurset igennem, hvor gamle drømme blev vækket til live, livsanskuelser kom til overvejelse og bitterhed blev vendt til positive livsanskuelser.

Kurset er en rejse ind i sig selv – sammen med andre, hvor jeg fik arbejdet med mig selv på et plan, jeg har længtes efter. Når opfølgningskurset er klar, er jeg tilmeldt som den første.”

Mogens Pilgaard Sørensen,
Uvildig Energimægler – www.mps-solutions.dk

“Jeres koncept er super godt med kombinationen af kontakt til min indre visdom og en opmærksomhed på, hvad jeg ønsker at forandre/slippe, samt hvad der skal til for, at jeg tager de første skridt i denne proces.”

Bente Pedersen,
selvstændig, Mental Sundhed og Trivsel ApS

Dine undervisere

Anette Levesen

Evoke Institute

Transformationer sker i øjeblikke.
Jeg hjælper øjeblikke på vej!

Jeg har været optaget af forandringer og ledelse af forandringer – personlige og organisatoriske – i hele mit arbejdsliv. Jeg har specialiseret mig i at designe og facilitere samtaler, udviklingsprocesser og forløb for søgende ledere, ambitiøse ledergrupper og virksomheder og organisationer, der er optaget af at skabe bæredygtig udvikling i arbejdslivet.

Jeg er oprindeligt uddannet HA og HD(O) fra Aarhus Universitet, har en masteruddannelse i læreprocesser fra Aalborg Universitet. Jeg har desuden taget uddannelsen Evocative Leadership Mastery fra EHAMA Institute i New Mexico.

Jeg har i mere end 30 år arbejdet med leder-, medarbejder- og organisationsudvikling som konsulent, leder, underviser, projektleder i og for stort set alle typer af virksomheder og organisationer, blandt andre Danfoss, HTH, Malaco, Aarhus Universitetshospital, VIA, Undervisnings-ministeriet, FGU sektoren, Lederne, DGI, FOA.

Som det ofte er, var en livskrise for ti år siden afsættet for at noget nyt skulle og kunne ske. Sygdom satte mig i en periode helt ud af spillet med en alvorlig tvivl, om jeg nogensinde ville genvinde mental og fysisk kapacitet til at vende tilbage.

Særlige menneskemøder betød, at min personlige og faglige udvikling siden har været fokuseret omkring forståelsen af, hvad indiansk livsvisdom og særligt medicinhjulet kan lære os om ledelse, balance, kollektiv visdom og altings sammenhæng.

Ellen Elsnab

Brand New Day

Jeg tror på, at fortællinger kan forandre verden.

Jeg er regenerativ storyteller og coach for virksomheder, ledere og selvstændige. Jeg minder dem om deres sande natur og hjælper med at formidle det, de har på hjerte.

Det har jeg gjort for virksomheder som Grundfos, Nilfisk, Rationel og SMV’er i min virksomhed Brand New Day siden 2014.

Jeg er specialiseret i kernefortællinger, bæredygtighed, branding, organisationskultur og ledelse. Jeg er cand.mag. i Medievidenskab fra AU, jeg har både arbejdet som kreativ og været strategisk direktør i reklamebranchen, og jeg har jongleret mange bolde som selvstændig i 10 år.

Jeg søger konstant at udvikle mig fagligt og personligt – de seneste år har jeg fokuseret på regenerativ ledelse hos Laura Storm, shamanistisk praksis hos Johanne Eagleroad og livskunsten i mit familieliv.

Min seneste forandring i mit arbejdsliv blev igangsat af en belastningsreaktion, hvor jeg bl.a. mistede mit sprog. Jeg havde et langt vinterhi, før jeg var klar til at møde verden igen og skabe en ny fortælling. Nu ved jeg dybt indefra, at vi mennesker først kan skabe reel bæredygtig transformation, når vi trives.

Jeg er dybt optaget af, hvordan virksomheder og ledere kan bidrage bedst muligt til det højeste, fælles bedste. 
Derfor bygger jeg bro mellem den nyeste ledelsesteori og den ældste visdom. Kurset ‘A New Beginning’ er en del af det.

Vil du vide mere?

Vi tilbyder en gratis og uforpligtende personlig samtale. Vi kan bruge samtalen til at afklare, om kurset er noget for dig.
Vi kan også drøfte og skærpe dit arbejdsrelaterede udviklingsspørgsmål, så vi sikrer, at det samlede forløb flytter dig i den retning, du ønsker.

Du kan booke en samtale ved at kontakte 

Ellen ellen@brandnewday.dk +45 6022 1432
eller
Anette anette@evoke.earth  +45 2856 6446