Emotionelle Kundetyper er en operationel måde at påvirke købsbeslutninger

Vi træffer 95% af vores købsbeslutninger i underbevidstheden. Harvard Business School, Customerthink, 2017

Jeg er certificeret partner i den videnskabelige metode Emotionelle Kundetyper®

I Emotionelle Kundetyper® arbejder vi med, hvad det lige præcis er, der gør, at vi mennesker vælger at købe noget.

Der findes masser af alternativer til at arbejde med Emotionelle Kundetyper®: Forskellige segmenteringsværktøjer, personaer, kundeprofiler osv.

Forskellen på det og Emotionelle Kundetyper ®, at vi både har dyb indsigt i kunderne og kender den operationelle vej ud til dem.

Som certificeret i metoden ved jeg, hvad der motiverer kunder til køb og hvad der ikke gør.

Få et forspring ved at forstå ubevidst adfærd

Det er primært emotioner (følelser), der leder mennesker igennem købsprocesser og købsbeslutninger.

Derfor er det afgørende at vide, hvilke følelser, I som brand ønsker at fremkalde hos hver af de fire Emotionelle Kundetyper®, når I kommunikerer om bæredygtighed.

De fleste mennesker indeholder flere kundetyper, men når man markedsfører sig, skal man sørge for at fremkalde én kundetype tydeligt.

På den måde skaber I kongruens mellem de forventninger markedsføringen har skabt hos kunderne, og det, I kan indfri.

Det er dét, der skaber tilfredse og loyale kunder.

Kend jeres primære kundetype

Jeg rådgiver mine kunder i at identificere og kende deres primære kundetype, når vi arbejder strategisk med Emotionelle Kundetyper®.

Det tager kun 10 minutter at lære at kende forskel på kundetyperne, men det er en afgørende strategisk beslutning at vælge sin primære kundetype, og det kræver et 360 graders perspektiv på brandet og markedet.

Jeg kan hjælpe jer med at blive klogere på hvilken Emotionel Kundetype®, der er jeres primære og rådgive om hvordan, I kan målrette brandkommunikationen til dem.

Fordele ved at kende kundetypen

Når I kender virksomhedens primære kundetype, så ved I eksempelvis:

  • Specifikt hvilket responssystem, der er aktiveret ifm. det pågældende køb
  • Hvad der helt konkret skal til for at sikre, at der opstår en god mavefornemmelse omkring kunderejsen og købssituationen
  • Hvilke kommunikationskanaler, der vil være mest relevante og dermed give den bedste ROI
  • Hvilken grafik, ord, billeder mm. der øger kommunikationens træfsikkerhed

Den dybe indsigt i mennesker, som metoden giver, kan anvendes i mange forskellige situationer – f.eks. når I produktudvikler, sælger, markedsfører jer, formulerer strategier, samarbejder og rekrutterer medarbejdere.

Services

Inden for Emotionelle Kundetyper® kan jeg bidrage med:

 

  • Foredrag om Emotionelle Kundetyper® og bæredygtighed
  • Strategisk sparring og rådgivning
  • Ide- og konceptudvikling
  • Tekstforfatning

Start med en mail

Jeg arbejder fokuseret og med mest muligt nærvær. Derfor er jeg lettest at kontakte på ellen@brandnewday.dk, hvor jeg svarer ASAP. Du er også velkommen til at ringe på 60221432 eller sende en sms, hvis jeg skal ringe dig op