priser

Vi skræddersyr tilbud efter opgavens karakter og omfang. På opgaver over 10 timer vil der være en god pris. Vi giver en samlet pris, som vi baserer på et tidsestimat og timepriser. Vi sætter forudsætninger op for opgaveløsningen, og så længe de overholdes, svinger prisen ikke en øre, og der er ikke sat et stopur til undervejs.

 

 

 

Timepris: 1150 eks. moms

Kontakt mig for priser på individuelle forløb og forløb med værktøjet Emotionelle Kundetyper.